Napretkov kulturni centar: Predstavljanje izdanja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Na samome kraju Mjeseca hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Hrvatsko kulturno društvo Napredak imaju čast pozvati vas na predstavljanje institutskih izdanja objavljenih u 2017. godini:

  • Bruno Nahod: O umu stručnjaka (dr. sc. Kristina Štrkalj Despot)
  • Barbara Štebih Golub: Horvatska gramatika J. E. Matijevića (dr. sc. Bojana Schubert)
  • Lički jezikoslovni trolist – Šime Starčević, Fran Kurelac, Ante Starčević (dr. sc. Marijana Horvat)
  • Vuk-Tadija Barbarić: Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara (prof. dr. Mateo Žagar)
  • Lana Hudeček i Milica Mihaljević: Hrvatska školska gramatika (prof. dr. Ante Bežen)
  • Perina Vukša Nahod: Slivanjski govori: fonologija i morfologija (prof. dr. Mate Kapović)
  • Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, 14. svezak (dr. sc. Vesna Zečević)
  • Hrvatski jezik, 4. godište (2017.) (Marina Čubrić, prof.)
  • Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (2017.) (dr. sc. Barbara Štebih Golub)
  • gramatika.hr (dr. sc. Kristian Lewis) aplikacija za pametne telefone ”Hrvatski pravopis” (dr. sc. Željko Jozić)

Predstavljanje će se održati u četvrtak 15. ožujka u 13 sati u Napretkovu kulturnome centru, Bogovićeva 1, Zagreb.