Bibliografija

Bibliografija prof. dr. sc. Franje Topića

veljača 2013

A/ KNJIGE

Autor

L’uomo davanti alla rivelazione di Dio nel pansiero di Hans Urs von Balthasar, Herder Editrice, Roma 1990
Svjedok nade – kronopis 1994.-2001.,Sarajevo, 2004.
Opstanak bosanskohercegovačkih Hrvata, HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb 2005.
Čovjek pred Objavom Boga u misli H.U. von Balthasara, Vrhbosanska katolička teologija (VKT), Sarajevo 2006
Prilog teologiji ljudskog napretka, VKT, Sarajevo, 2008.
Teologija povijesti i H.U. von Balthasar 2013, (u tisku)

Su-urednik

Teološke teme /Zbornik, uredio/, Sarajevo 1991.
Kršćanstvo Srednjovjekovne Bosne /Zbornik, suurednik/, Sarajevo 1991.
Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. (Zbornik, suurednik), Sarajevo-Bol 1993
Stoljeće Vrhbosne 1887-1987, (Zbornik, suurednik), Sarajevo 1996.
U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, Sa VKT 2007

Suurednik niza VKT Studia vrhbosnensia

B/ ČLANCI (kronološki)

1. Leopold Bogdan Mandić, Vrelo života, br. 2/1976, 138-144

2. Sveti Metod 1100 godina nakon smrti, Vrelo života, 3/85, 222-223

3. Međunarodni simpozij o Adrienne von Speyr, Vrelo života 4/85, 306-308

4. Sikstinske proslave u Rimu, Crkva u svijetu, 1/96, 91-91

5. Hans Urs von Balthasar, Mladi teolog 13/1986., 69-73

6. Papa Ivan Pavao II i mladi, Bogoslovska smotra, 3-4/86, 275-284

7. Katehetski institut u Sarajevu /1996./ za Katehetski leksikon, Zagreb, 1990, 111-134

8. Prezbiter u poslanju Crkve, u Zborniku: Prezbiteri služitelji Božje Riječi, Sarajevo 1987, 111-134.

9. «Žena-majka» Božjeg naroda /19, 25-27/ u: Marija u vjeri kršćana, Sarajevo 1987, br-nr. 14

10. Marija tip i model majčinstva, djevičanstva i svetosti Crkve, lb., br. 16

11. O studiju teologije, Mladi teolog 14/88, 4-5

12. Kulturna tematika na stranicama Vrhbosne, Zbornik: Stoljeće Vrhbosne, Sarajevo 1996, 81-91

13. Studij fundamentalne teologije, u Zbornik: Vrhbosanska katolička bogoslovija, Sarajevo-Bol 1993, 169-174

14. Fundamentalizam i kršćanstvo, AA.VV., Islamski fundamentalizam: Što je to, Sarajevo 1990., 95-100

15. Some parallels between the Islamic and Christian moral, in: Homo imago et amicus Dei, miscellanea in honorem Ivan Golub, Romae 1991., 485-493

16. Teologija oslobođenja, zbornik: Teološke teme, Sarajevo 1991, 362-381

17. Anto Alaupović, Kalendar HKD Napredak 1992, 349-350

18. Der kroatische Kulturverein Napredak im Krieg, u: A. RAAB (Hrsg.), Opfer, Taeter, Tatenlose. Die Agression gegen Kroatien und Bosnien-Herzegowina und das Versagen des Westens. Vorwort Otto von Habsburg, Gerhard Hess Verlag, Ulm/Kisslegg 1995, 143-150

19. HKD Napredak u prošlosti i sadašnjosti, u zborniku u čast kardinala Vinka Puljića Crtajte granice, ne precrtajte ljude, priredili M. Zovkić i M. Josipović, Sarajevo-Bol 1995. 638-645

20. Ekleziološka koncepcija Ivana Pavla II u govorima izrečenim u Sarajevu, zbornik Papa u Sarajevu, priredili I. Tomašević i T. Vukšić, Sarajevo 1997, 173-180.

21. Papinstvo u spisima Čedomila Čekade, zbornik Život u službi riječi Čedomil Čekada, Sarajevo 1997, 223-240

22. Kirchen im ehemaligen Jugoslawien: nur der eigenen Gruppe verpflichtet?, zbornik Kirche in Osteuropa: Herschen oder dienen?, Internationaler Kongress Renovabis, Freising, 4.-6. September 1997, 115-123

23. Mržnja i(li) opraštanje, u zborniku: Verbi minister et omnis creati cultor. Zbornik u čast fra Vitomira Slugića, Sarajevo 1998, 147-154, članak je objavljen i na engleskom u časopisu Regional Contact, XII, No. 13, 1998 Journal for the exchange of experience and ideas an regionalism, cross-border, co-operation etc. Copenhagen-Maribor 1998, 58-64

24. Stadler i muslimani, Josip Stadler. Život i djelo. Zbornik radova međunarodnih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenog 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvog vrhbosanskog nadbiskupa, priredio P. Jurišić, Sarajevo 1999., 373-380

25. Stadler i politika, Ibidem, 285-293

26. Sarajevo – Symbol und Wirklichkeit christlich-muslimischen Zusammenlebens in Europa, zbornik radova 12. Leutherheider Forum: Zwischen Konfrontation und Kooperation – Europa und der Islam, Nettethal-Leutherheide,13.-16.- Mai 1999., 69-71

27. Redovnice i redovnici na pragu trećeg tisućljeća, Vrhbosna, službeni list Vrhbosanske nadbiskupije br. 1/2000., 90-94

28. Odgovornost kršćanina u svijetu. Socijalni angažman vjernika u društvu prema kršćanstvu, Vrhbosnensia 1/2000, 57-68

29. Kundera i drugovi, Dijalog 1-2/2000, 149-155

30. Croatian Presence in the Cultural History of Bosnia and Herzegovina. Predavanje na Advancement of Slavic Studies, November 17, 2001, Hilton in Crystal City, Virginia, USA (Objavljeno na hrvatskom: Vrhbosnensia 2/2003, 469-484)

31. Crkva i kultura. Uloga Napretka. Zbornik Teološke tribine, Sarajevo 2004., 133-154.

32. Ivan Pavao II (In memoriam), Vrhbosnensia 1/2005, 15-18

33. HKD Napredak u prošlosti i sadašnjosti. Sjećanja i kazivanja. 100 godina Napretka u Zenici (1905-2005), Zenica 2006. 6-11.

34. Profil i temeljne odrednice HKD Napredak u: Zbornik Okruglog stola o Napretku, podružnica Zenica 1905-2005, Zenica 2005, 5-10

35. HKD Napredak, u: Stoljeće. HKD Napredak, Tuzli 2008, 7-13 .

36. Der christlich-muslimische Dialog in Bosnien-Herzegowina, u: F. LACKNER-W. MANTL (Hg.), Identitaet und offener Horizont, Festschrift fuer Egon Kapellari, Styria Graz 2006, 489-509.

37. Čovjek pred objavom Boga u misli Hansa Ursa von Balthasara, u: I. RAGUŽ (prir.), Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara, Đakovo 2007, 255-272

38. Antropološko čitanje kršćanstva. Ogled o Rene Girardu, u: U službi Riječi i Božjeg naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, priredili Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić, VKT Sarajevo 2007, 651-674

39. Kršćansko-muslimanski dijalog u Bosni i Hercegovini, u: U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvog požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Požega, 2007., 374-390.

40. HKD Napredak u ratnim godinama, Zbornik: Obrana i opsada Sarajeva, Sarajevo 2008, 292-312.

41. Predsjednici HKD Napretka 1902-2002 Zbornik: Stoljeće HKD Napredak, Sarajevo-Zagreb 2008, 91-106.

42. Riconciliazione in BE. (Pomirenje u BiH) Rim 2007 u zborniku: Dialogo sociale e Mediterraneo, Radovi Međunarodnog seminara MCL, (ne piše godina izdanja), 29-45.

43. Integralna vizija Kena Wilbera, Dijalog 3-4 (2009), 171-176.

44. Pavao u očima nevjernika, Alain Badiou, Vrhbosnensia 2/2009,

45. Glavne teme Balthasarove teologije povijesti u zborniku za prof. dr. Tomislava Ivančića: Teologijom svjedočiti i naviještati, Zagreb 2010, 337-356

46. Francis S. Collins. Odnos religije i sekularizma, Dijalog 3-4/2010, 123-129.

47. Katolički teolog razgovara s rabinom, Vrhbosnensia 2./2012, 447-462.

48. Ivan Pavao II. I Europa, Za slobodu smo stvoreni. Festschrift za prof. dr. T. Jozića, VKT, Sarajevo, 2013. (u tisku)

49. Crkva i kultura. HKD Napredak kao jedan ogledni primjer, zbornik II. Vatikanski koncil: Crkva i kultura, Radovi simpozija u Zagrebu, 15-17.11. 2012, (u tisku)

C/ RECENZIJE I OSVRTI

Put, Vrelo života, 3/1975, 293-296
Kuda ideš svijete moj?, J. Alfaro, Teologija ljudskog napretka, Vrelo života 1/1976, 85-89
Juraj Raguž. Recenzija: M. Josipović, Milano 1985. Mladi teolog 13/86, 87-88
O kršćanskoj slobodi i oslobođenju. Prikaz istoimenog vatikanskog naputka od 22.III.1986., Vrhbosna, službeni list Vrhbosanske nadbiskupije 2/87, 10-12
Fenomen sekti. Prikaz istoimenog vatikanskog dokumenta iz 1986., Vrhbosna, 12-13
Sikstinska crkva /Prikaz knjige Chiesa sistina, Rim 1989./, Glas Koncila, 29.10.1989.
H. Kung-J. van Ess, Christentum und Weltreligionen. Islam, Guetersloh 1987 u Crkva u svijetu 4/1989, 272-274
H. Džubran (Gibran) , Isus, Sin čovječji, Zagreb 1987 u Crkva u svijetu, 4/1989, 274-276
Najveći čovjek u Bosni, prikaz: Josip Stadler. Prilozi za poučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo 1989, Glas Koncila, 10.5. 1990.
Najveći čovjek u Bosni, prikaz: Josip Stadler. Prilozi za poučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa, Sarajevo 1989, Vrhbosna 2-1990, 39-41
Istina oslobađa. Zbornik u čast biskupa Pavla Žanića, Vrhbosna, 2/1992
Drugi Europski ekumenski sabor (Graz 1997), Vrhobsnensia 1/1997, 110-123
Međunarodni simpozij o inkviziciji, Vrhbosnensia 2/1998, 313-317
Crkva i kultura u Europi (Strassbourg 1999), Vrhbosnensia 2/1999, 350-351
Četvrti Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju (Graz-Maribor 2001), Vrhbosnensia 2/2001, 325-329
Novi progonjeni. A. Socci, (Novi progonjeni. Istraživanje protukršćanske nesnošljivosti u novom stoljeću mučeništva), Piemme, Casale Monferrato (AL), 3. izd. 2002., Vrhbosnensia 1/2003, 208-209
Traganje za Bogom. N. DOGAN, U potrazi za Bogom. Kršćanin u postmodernom vremenu, Vrhbosnensia (1/2004), 233-235.
Pitanje preživljavanja kršćanstva. F.-X. KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo?”, Vrhbosnensia (1/2004), 235-237.
Ivan Pavao II, Sjećanje i identitet u: Vrhbosnensia 1/2006, 177-180
Međunarodni kongres Europskog društva za katoličku teologiju, Leuven 2007, Vrhbosnensia 2/2007
J.Ratzinger,Vjera-Istina-Tolerancija, Vrhbosnensia 2-2007
Odnos kršćanstva i religija te problematika teologije religija, (recenzija: N. Bižaca, Ogledi iz teologije religija, Zagreba 2008.)Vrhbosnensia 2 (2008), 435-437
F. Dvornik, Vizantija i rimski primat, Beograd 2009, Vrhbosnensia 1-2010, 196-199.