O Napretku

O Napretku


POVIJEST

Potreba i ideja kod bosanskohercegovackih Hrvata za utemeljenjem društva koje ce pomagati i poticati obrazovanje hrvatskog puka, te općenito promicati hrvatsku kulturnu baštinu i novo kulturno stvaralaštvo javila se kao rezultat drustvenih, politickih i gospodarskih promjena u Bosni i Hercegovini krajem XIX. i početkom XX. stoljeća, vezanih za dolazak austrougarske uprave na ove prostore o kojima više možete pročitati u našoj rubrici povijest.
Ideje o utemeljenju društva takve naravi pojavile su se i dozrijevale gotovo istodobno u Mostaru i Sarajevu…pročitaj više u sekciji “Povijest”

STATUT

 Sukladno cl. 14. i cl. 18. Zakona o udrugama i fondacijama (Službene novine Federacije BiH, broj 45/02), Skupština Udruge Hrvatsko kulturno društvo Napredak na sjednici odrzanoj 30. lipnja 2007. donosi Status Udruge Hrvatskog kulturnog društva Napredak.
Ovim Statutom utvrđuje se i uređuje svrha i organizacija “Hrvatskoga kulturnog društva Napredak” (u daljnjem tekstu Društvo), prava, obveze i odgovornosti članova, kao i druge pretpostavke i odrednice bitne za rad Društva (Udruge) gdje god ono djeluje…. pročitaj više u sekciji “Statut”

UPRAVA I PREDSJEDNICI

Predsjednik, Dopredsjednici, Glavni tajnik, Tajnik, Riznicar, Sredisnja uprava, Nadzorni odbor, Stegovni sud…pročitaj više u sekciji “Uprava”.
Opširnije –  “Predsjednici”