Organizacije

GLAZBA

glazba

Prve glazbene priredbe koje su vezane za Napredak dogodile su se na Napretkovim zabavama. Napretkove zabave organizirane su još u prvim godinama postojanja Društva, a postojalo je više razloga za njihovo redovito organiziranje. Zabavama se željelo priuštiti članstvu zadovoljstvo druženja uz kvalitetan zabavni program, doprinijeti popularizaciji Napretka, a ujedno ostvariti prihode koji će pomoći realizaciji Napretkovih temeljnih zadaća. Glazba, detaljnije

NAKLADNIŠTVO

knjiznica

Za promicanje sveukupnih interesa Napretka veoma važnu ulogu igrala je pisana riječ. Već u prvim godinama, Središnji odbor je razmišljao o odgovarajućim oblicima društvenih izdanja, putem kojih bi pisana riječ došla do najširih narodnih masa. Još prije fuzije, u društvenoj godini 1904./1905. u sarajevskom Napretku pokrenuta je misao o izdanju vlastitog glasila “Napredak”, ali ideja nije oživotvorena iz financijskih razloga. Više…

LIKOVNA UMJETNOST

umjetnost

U razdoblju do ukidanja, Napredak se nije organizirano bavio likovnom umjetnošću, ali je društvo uviđalo njen značaj. To potvrđuje činjenica da je Napredak stipendirao sve koji su se željeli školovati na likovnim akademijama. Tako su iz redova Napretkovih stipendista izrasla tri poznata slikara: Gabrijel Jurkić, Karlo Mijić i Ismet Mujezinović. Napredak nije ima posebnu likovnu sekciju, a zabilježeno je da je prva izložba slika u Napretkovoj palači organizirana 1926. godine. Priredili su je slikari – Napretkovi stipendisti, na čelu s Ismetom Mujezinovićem. Više…

SPORT

sport

Sportsko društvo “Napredak” osnovano je 3. rujna 1996. godine radi promicanja vrhunskog sporta, sportske rekreacije i tjelesnog odgoja. Kao organizirana sportska i društvena sredina, Društvo je težilo, s više ili manje uspjeha, osigurati široki motivacijski okvir za bavljenje sportom u klubovima. Više…